Seminars

I regularly give seminars on sustainable mobility and driverless vehicls and their impact on our lives and our society. If you are interested, please contact me.

Jag ger regelbundet föreläsningar om hållbar mobilitet och förarlösa fordon och deras påverkan på våra liv och vårt samhälle. Vänligen kontakta mig om du är intresserad av att arrangera en föreläsning!

Here is one example on a seminar on selfdriving vehicles and future mobility.

Comments are closed.