Lita inte på siffrorna i valdebatten

Det är val snart, och i debatten presenteras mängder med siffror och statistik. Vissa säger, tryggt lutade mot siffror att “Arbetslösheten har ökat”, “det går bättre för elever i skolor som inte har läxor”, “svenskarna har ökat sitt koldioxidutsläpp per person”.

Andra säger sig ha siffror på att “fler jobbar”, “elever i skolor med mycket läxor presterar bättre”, “svenskarna har minskat sitt koldioxidutsläpp per person”.

Vad stämmer, egentligen”

I valdebatten är det så enkelt att luta sig mot siffror. Men det är ju så med siffror att “ge mig siffrorna så ger jag dig det svar du vill ha”. Några exempel:

1) Igår, under svt:s partiledarutfrågning, påstod utfrågaren Hedenmo att koldioxidutsläppen per svensk ökat. Reinfeldt å sin sida hävdade att de minskat. Bägge hade rätt, eftersom de definierat koldioxidutsläpp per person lite olika (bägge sätten är relevanta, så det handlar inte om att “fuska”).

2) Under 1900-talets mitt (om jag minns rätt?) visade tobaksindustrin, baserat på korrekta statistiska beräkningar, att det inte alls var farligt att röka, utan snarare hälsosamt. Andra statistiker visade, från samma data, att rökning höjde dödsrisken markant. Bägge räknade rätt, men valde att ta med olika faktorer.

3) Häromdagen läste jag i en debattartikel i DN att de som har lägst löner har tjänat minst på jobbskatteavdragen. Samtidigt som andra påstår att alla tjänat lika mycket. Bägge är rätt, det beror på om man räknar i kronor eller i procent.

4) 1998 kunde man läsa att det skapats 117 000 nya jobb. Man kunde också läsa att det skapats 775 000 nya jobba. Åter igen, det beror på vilka förutsättningar man använder när man räknar. Mer detaljer finns i den här rapporten från SCB.

Med det här vill jag säga: att räkna är enkelt. Att tolka är svårt. Och jag vill varna för att lita blint på siffrorna som presenteras i valdebatten. Trots att jag är datanalytiker själv.

This entry was posted in Träning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *