Att leda sig själv och/eller andra

Att leda är att ta sig själv och/eller andra mot utsatta mål. Är man en bra ledare ser man till att målen finns (ibland har man satt dem själv eller tillsammans med gruppen, ibland har man fått dem från någon annan). Är man en bra ledare ser man också till att resan mot målen går effektivt och smärtfritt och är en positiv upplevelse för de som är med på resan (visst behöver man ibland kämpa och slita för att nå målen, men även det kan ju vara en positiv upplevelse).

Jag tror att man i sitt ledarskap i näringslivet kan lära sig mycket från ledarskap i idrotten. Både av att leda andra till prestationer men också sig själv.

Det här ämnet kommer jag att prata mer om ikväll när jag är föreläsare på träffen för Atlas Copco:s kvinnliga nätverk. Jag ser fram emot en spännande och lärorik kväll!

This entry was posted in Föreläsning, Ledarskap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *